วิสัยทัศน์: การพยาบาลที่มีมาตรฐานยึดมั่นจริยธรรมวิชาชีพ ประชาชนไว้วางใจ

  ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) Project manager: แสงสม เพิ่มพูล /IT Nurse : รัชดาภรณ์ ไผ่จันทร์ / IT Man: จิรากร ดำรงจิตติ

1. CoP wound care

2. CoP บริจาคอวัยวะ

3. CoP resipatory care

อ่านเพิ่ม...

  ข้อมูลสถิติต่างๆ ปี 2567

อ่านเพิ่ม...

  เว็บไซต์หน่วยงาน

1. https://www.google.com/?hl=th

2. RICU

อ่านเพิ่ม...

จำนวนผู้เข้าชม

0
วันนี้
0
เดือนนี้
0
ยอดผู้เข้าชมทั้งหมด

คณะผู้บริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ